bild

Luft / Luft pump

Så fungerar luftvärmepumpen:

Luftvärmepumpen består av en utomhusdel och en eller flera inomhusdelar. Utomhusdelen tar värme ur luften och överför den till inomhusdelen som sedan avger värmen direkt till inomhusluften med hjälp av en fläkt. Du kan dock inte värma tappvarmvatten eller radiatorvatten med en luftvärmepump.

En luftvärmepump kan vanligtvis spara cirka 30–50 procent av husets värmebehov över året, men sjunker utomhustemperaturen minskar pumpens förmåga att spara på energin. Denna typ av värmepump är ett komplement till andra uppvärmningssystem, exempelvis direktverkande elvärme.

För att besparingen ska bli så hög som möjligt är det viktigt att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. Placeringen av inomhusdelen, som sprider värmen, är också viktig för besparingen. Husets planlösning bör vara öppen och luftkonditioneringen bör vara god för effektiv spridning av värmen.

På sommaren kan luftvärmepumpen även användas för skön luftkonditionering och avfuktning, men då ger den naturligtvis ingen energibesparing.